Titel-image

Buurtactie Oosteinde

Woensdag 11 mei jl. werd in samenwerking met Gemeente Dalfsen, de politie, Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen en enkele leerlingen van basisschool De Wegwijzer een buurtactie gehouden aan het Oosteinde. Tijdens deze actie werden weggebruikers aangesproken op hun rijgedrag en dan met name op de snelheid.

Tussen 16:00 en 17:30 uur werden zo'n 50 weggebruikers staande gehouden. Voor het merendeel waren dit auto's, maar ook bij motoren, bromfietsers en tractoren werd de snelheid ter plaatse gemeten.

Door de scholieren werden de bestuurders aangesproken en werden folders uitgedeeld. Had men zich netjes aan de snelheid gehouden, dan werd men gecomplimenteerd en werd een presentje overhandigd.

Zo'n 50% hield zich redelijk aan de maximum snelheid ter plaatse van 30 km/u. Van degene die er ruim boven zat was het merendeel niet bekend met de snelheidslimiet van 30 km/u.

Meimarkt Molen Massier

Na 2 jaar afwezigheid werd zaterdag 7 mei jl. weer de Meimarkt Molen Massier gehouden. Ook Plaatselijk Belang Nieuwleusen was een van de standhouders. Jaarlijks kiezen wij een evenement uit om ons te presenteren naar de bewoners van Nieuwleusen. Niet alleen om nieuwe leden te werven, maar ook om te peilen wat de mensen bezighoud in hun leefomgeving.

We hadden een kleine kwis gemaakt met foto's van locaties in Nieuwleusen. Dit bleek nog niet zo makkelijk te zijn, want bij de oplossingen was niemand met 0 fouten.

De prijswinnaars zijn:

1e prijs:        J. Kisteman

2e prijs:        Fam. Ouwehand

3e prijs:        Meike Wermink

De oplossingen vind u hier

Welkom

Welkom op de website van Plaatselijk Belang Nieuwleusen 


Plaatselijk Belang is er voor het algemeen belang van de inwoners van de vroegere gemeente Nieuwleusen. Door de gemeentelijke herindeling met de gemeente Dalfsen is direct een vereniging “Plaatselijk Belang Nieuwleusen” opgericht die voor de belangen van de kern Nieuwleusen op komt.

Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op PBN om mee te spreken in diverse zaken, zowel persoonlijke – maar ook steeds meer gemeentelijke aangelegenheden.


De plaatselijke belangen in de gemeente Dalfsen worden steeds meer om mening en advies gevraagd betreffende de ontwikkelingen in hun kern. Dat is een goede zaak want dat betekent dat Plaatselijk Belang door de leden, de inwoners van haar kern, maar ook door de overheid als een belangrijke schakel wordt gezien.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Bevorderen leefbaarheid van Nieuwleusen.
  • Dringen aan op goede huisvesting voor jong en oud en mensen zie zorg nodig hebben.
  • Wij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies.
  • Wij zijn eerste aanspreekpunt en gesprekspartner van de gemeente Dalfsen over Nieuwleusener aangelegenheden.
  • Maken ons sterk voor behoud en versterking van het voorzieningenniveau en werkgelegenheid.
  • Stimuleren en ondersteunen nieuwe ontwikkelingen.
  • Streven naar  maximale (verkeers-)veiligheid.
  • Werken aan de bevordering van de samenhorigheid en gezelligheid in het dorp Nieuwleusen.


Herkent u zich hierin, wordt dan lid van Plaatselijk Belang Nieuwleusen.

De lidmaatschapskosten bedragen slechts € 5,00. 


Aanmelden kan via: info@plaatselijkbelangnieuwleusen.nl


of op deze website.


Leefbaarheidsonderzoek

In 2017/2018 hebben wij een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd in het dorp Nieuwleusen.

Via deze link  kunt u de resultaten van dit onderzoek bekijken.

Facebook